VLÁDA ZAMÍTÁ NÁVRHY POSLANCŮ NA ZMĚNY ZÁKONŮ A NAHRÁVÁ TAK SOUKROMÝM EXEKUTORŮM

VLÁDA ZAMÍTÁ NÁVRHY POSLANCŮ NA ZMĚNY ZÁKONŮ A NAHRÁVÁ TAK SOUKROMÝM EXEKUTORŮM

Schválený pořad a stav projednávání 39. schůze Od 19. 1. 2016 14:00 (přerušeno do středy 20. ledna do 9 hodin) Aktuální stav k 19. 1. 2017, 21:01 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/ – druhé čtení   Jedná se o snížení sociálních dávek v hmotné nouzi pro dlouhodobě nezaměstnané z dnešních 3410,- Kč na 2200,- Kč a přes nález Ústavního soudu z roku 2012 znovuzavedení nucených prací, kde sociálně demokratický Senát ČR návrh senátorů ODS schválil a návrh jde do druhého a…

Read More

Šest pětek za klik aneb Nakoukani do centralnoj evidency exekucí ČR.

Šest pětek za klik aneb Nakoukani do centralnoj evidency exekucí ČR.

Víte, že v roce 2016 u nás existuje webový portál, který si účtuje 60,- Kč za každý klik ? Nevěříte? Zde to máte černé na bílem. „Nahlížení do systému Centrální evidence exekucí ČR (dále jen CEE) je dle vyhlášky č. 329/2008 Sb., O centrální evidenci exekucí, zpoplatněno za každé poskytnutí elektronického údaje z CEE částkou 60,- Kč včetně DPH (1. – 1000. poskytnutý údaj). Výše částky za poskytnutí elektronického údaje se dále snižuje v závislosti na tom, kolik bylo žadateli v daném kalendářním roce poskytnuto elektronických údajů. Údaje poskytnuté v…

Read More

Stát vytvořil lichvářům právní prostředí k banditismu

Stát vytvořil lichvářům právní prostředí k banditismu

„Lichváři, často vystudovaní právníci, doženou lidi i k smrti a jen zlomek případů se řeší nakonec u soudů ve snaze zneplatnit smlouvy,“ vylíčil Právu šéf Poradny při finanční tísni David Šmejkal, spolupracující s úvěrovým registrem CRIF. Nelze přitom šmahem postižené odsoudit, že si za to mohou sami svojí hloupostí a neuvážeností. „Do poradny přišla před časem pětapadesátiletá paní. Zdánlivě obyčejnou půjčkou se dostala do řetězce poradenských, realitních a úvěrových firem, jež však ve skutečnosti tvoří síť. Posílaly si ji mezi sebou tak dovedně, že dluh se z desetitisíců vyšplhal během krátké doby do miliónů korun. Pak přišla nejen…

Read More

Pravá tvář ministra Pelikána.

Pravá tvář ministra Pelikána.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán nepodporuje rychlé zavedení místní příslušnosti exekutorů v rámci senátní novely. Znamenalo by to značné přesuny případů mezi jednotlivými regiony, jejichž výtěžnost velice kolísá. Princip takzvané teritoriality ale do budoucnosti neodmítá. Musí se najít řešení, které dokáže princip zavést hladce, řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. „Jsem proti rychlému řešení, protože mám silnou obavu na základě dat, která jsme viděl, že by to vedlo k rozpadu systému. Obrovským problémům, které bychom nedokázali potom vyřešit,“ řekl ministr. Z principiálního hlediska nicméně tento záměr podporuje, neboť pokud exekutoři…

Read More

Důchodce v nemocnici nezaplatil 30 korun, následná eXekuce ho stála více než 10 tisíc.

Důchodce v nemocnici nezaplatil 30 korun, následná eXekuce ho stála více než 10 tisíc.

Z třicetikorunového regulačního poplatku za ošetření v nemocnici narostl Vilému Holišovi z Ostravy desetitisícový dluh a exekuce na důchod. Jen Sdružení za čistotu práva eviduje asi sto dvacet lidí, kteří mají stejný problém. Vilém Holiš se v minulých letech několikrát léčil v Městské nemocnici Ostrava. Že by někdy nezaplatil regulační poplatek, který je už nyní zrušený, si není vědom. Nepamatuje si také, že by ho někdo na nějaký dluh upozornil. O dluhu se dozvěděl až s exekucí Nemocnice prodala tuto i další pohledávky firmě, která se zabývá vymáháním dluhů. Vilém Holiš se…

Read More

Lichvářský stát vymáhá absurdní exekuce kvůli dvaceti haléřům.

Lichvářský stát vymáhá absurdní exekuce kvůli dvaceti haléřům.

Stát volí vůči lidem, kteří mu dluží haléřové částky, lichvářský přístup. Kvůli zanedbatelné pohledávce na dani je posílá do exekuce. Dlužníci pak zaplatí o stovky i tisícovky procent navíc. O tomto postupu se na vlastní kůži přesvědčil i pan L. K. z Písku u Jablunkova (nepřeje si uvádět jméno, jeho totožnost redakce zná), na jehož mzdu celní úřad pověřený výběrem pokut a dlužných částek uvalil exekuci kvůli nedoplatku na dani z nemovitosti. Ten byl ve výši dvaceti haléřů. Z platu si celní úřad v Moravskoslezském kraji nechal strhnout 501 korun….

Read More

Z dětského domova do rukou exekutora.

Z dětského domova do rukou exekutora.

Praha – Až desítky dětí, které opouští dětské domovy, se hned na začátku dospělosti musí potýkat s exekucemi, mnohdy i v řádech desítek tisíc korun. Důvod je přitom banální a zná ho spousta lidí – pokuta za jízdu načerno. Problém je, že někteří soudci mnohdy vůbec neřeší věk, okolnosti pokuty ani prostředí, ve kterém takový černý pasažér vyrůstá. „Odsuzují děti nejen k placení pokuty, ale i mnohatisícových nákladů řízení a nepřipadá jim na tom nic divného. Nevím, jestli je to nezájem, nebo jaká je motivace soudců,“ popisuje právnička Alena Vlachová, která se problematikou…

Read More

Bojkot eXekutorů?

Bojkot eXekutorů?

Exekutoři budou bojkotovat státní zakázky na exekuce Praha – Exekutorská komora ČR vyzvala soudní exekutory, aby se neúčastnili výběrových řízeních na exekuční činnost u státních institucí, které odmítají za tyto služby zaplatit plné náklady. Tuto praxi podle ní uplatňuje mimo jiné ministerstvo spravedlnosti (MSP), do jehož působnosti soudní exekutoři náleží. MSP počítá s tím, že tuto instrukci co nejdříve upraví. MSP vydalo podle komory svým podřízeným organizacím závaznou ministerskou instrukci, která nařizuje, aby smlouvy se soudními exekutory obsahovaly ustanovení o tom, že exekutor nebude požadovat po oprávněném zálohy na náklady exekuce, úhradu výdajů v případě…

Read More

Exekutory provětrá vrchní státní zástupce JuDr. Ivo Ištvan.

Exekutory provětrá vrchní státní zástupce JuDr. Ivo Ištvan.

Na začátku března vyvrcholila dlouho a pečlivě připravená akce s cílem odhalit a potrestat nezákonné praktiky exekutorských úřadů v ČR a ve foyeru poslanecké sněmovny proběhla  tisková konference na toto téma. Výsledkem akce bylo podání návrhu na prošetření pravděpodobné trestné činnosti organizované skupiny, zejména potom trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby, krácení daně, uplácení, zpronevěry a podvodu.Oznamovatelem je předseda o.s. Dovolte nám platit dluhy (DNPD), Ján B. Plné znění návrhu na prošetření činnosti exekutora Poláka: ——————————————————- Vrchní státní zastupitelství v Olomouci tř. 17. listopadu 44 771 11 Olomouc V Uherském Hradišti…

Read More

Vrána vráně oči nevyklove aneb Exekuce v ČR.

Vrána vráně oči nevyklove aneb Exekuce v ČR.

Vladimír Haneška První exekuce Vás ochromí, poslední dorazí. Jako na lovu. Lovnou zvěří jsou občané ČR. Lovecký lístek drží vyvolení jako ve velké privatizaci kdysi před lety. Tak funguje jednoduchý systém dluhově-exekučně-insolvenčního průmyslu. V prvé řadě předesílám, že dluhy je třeba platit. Bohužel současný systém, tak jak je nastaven, toto záměrně a účelově znemožňuje. Navenek se exekutoři prezentují jako ochránci práv věřitele, skutečnost je ovšem taková, že primárně jde o jejich zisk, a díky tomu jsou na svých právech kráceni dlužníci, jsou poškozováni věřitelé a v konečném důsledku stát a…

Read More

Senioři čelí exekucím starobních i invalidních důchodů.

Senioři čelí exekucím starobních i invalidních důchodů.

Počet seniorů, kterým u dveří zazvonil exekutor, v Česku rychle roste. Jen v prvním čtvrtletí letošního roku se počet důchodů zatížených exekucí zvýšil o čtyři a půl tisíce na 84 405. Za posledních deset let se počet důchodců čelících exekuci zvedl skoro třikrát. Před deseti lety jich bylo 30 tisíc, vyplývá ze statistik České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Za rostoucí zadlužeností důchodců a neschopností půjčky splácet bývá podle odborníků například snaha pomoci nejbližším příbuzným, mnohdy však za to může i poměrně nízká finanční gramotnost českých seniorů. Problém: bez partnera Často se totiž účastní kritizovaných předváděcích akcí nebo si…

Read More

Lidská bestie eXekutor.

Lidská bestie eXekutor.

Úvodem jedna věta: Dluhy se mají platit. Ovšem jsou všechny dluhy, které exekutoři vymáhají legální? Když česká justice je skoro zločinecká a někdy má rysy mafie? Je příslušenství dluhů morální, když se na něm legálně přiživují různí paraziti? Je právo v rámci dluhů spravedlivé? Zamysleme se a odkryjme temné vody žumpy exekuční mafie. Exekuce znamená doslova a do písmene výkon rozhodnutí. Takže pokud jste odsouzeni k smrti, tak exekuce je pak vražda odsouzeného. A v tom české exekuce dluhů mají hodně společného – Je to vražda slabých. To i přiznala…

Read More

Exekutoři bojují s exekutory.

Exekutoři bojují s exekutory.

 Soukromí soudní exekutoři se začali přetahovat s mimosoudními vymáhacími firmami o čerstvé dluhy, tedy ty, které ještě věřitel nezažaloval, a jsou tak před vyhlášením exekuce. Exekutorská komora chce, aby i exekutoři mohli posílat dlužníkům upomínky ještě před tím, než je pohledávka vůbec uplatněna u soudu.    „Soudní exekutoři chtějí nabídnout své zkušenosti a kapacity k využití v ostatních oblastech vymáhání pohledávek, díky čemuž by mohlo dojít ke zrychlení a zefektivnění celého procesu. Jedná se například o činnosti týkající se insolvenčního řízení nebo zavedení kvalifikovaných předžalobních výzev rozesílaných soudními exekutory,“ uvedla Exekutorská komora ve svém novém programu „zodpovědného vymáhání“. O tom,…

Read More

Z kolotoče eXekucí není cesta ven … jen eXekuce, práce na černo a likvidace člověka

Z kolotoče eXekucí není cesta ven … jen eXekuce, práce na černo a likvidace člověka

  Příběh tesaře, který vyhlásil osobní bankrot, aby se mohl během pěti let zcela zbavit všech svých dluhů. A který tvrdí, že úředníkům musí být jasné, že lidé v jeho situaci nepřežijí, aniž by si přivydělávali nelegální cestou. Josef Matějíček, jehož jméno z jistě pochopitelných důvodů neuvádíme skutečné, se dlouhá léta živil jako tesař „na volné noze“. Měl živnostenský list a spolupracoval s větší stavební firmou, která ho pravidelně najímala na různé zakázky. K tomu si ještě sám občas sehnal práci navíc. Dílnu měl přímo v domě, kde bydlel s…

Read More

KDO JE KDO V EXEKUCÍCH aneb Ryba smrdí od hlavy.

KDO JE KDO V EXEKUCÍCH aneb Ryba smrdí od hlavy.

Zákon o soudních eXekutorech a eXekuční činnosti nabyl účinnosti od 1. 5. 2001. Zákon, který zabil od roku 2001 v sebevraždách asi 18000 českých občanů, způsobil život v bídě 1200000 občanů a vytvořil asi 65000 bezdomovců. Domnívám se, že je na čase odhodit rukavice a konečně začít nazývat věci, ale především viníky eXekučních zvěrstev, pravými jmény. Níže je uveden seznam osob, o nichž lze předpokládat, že v kauze eXekucí hrají zásadní roli.. V první části se zaměříme na nejodpornější ze zúčastněných, na samotné strůjce exekučního byznysu. MILOŠ ZEMAN – s oblibou se…

Read More

Více než 70% sebevražd tvoří lidé v eXekuci

Více než 70% sebevražd tvoří lidé v eXekuci

Sebevražda, je tragický způsob jak zemřít. V České republice za rok 2015 stalo kolem 1769 dokonaných sebevražd. Hlavní důvody vzít si život jsou podle odborníků především to, že lidé nemají šanci zaplatit svoje dluhy, ztráta zaměstnání, chybějící zázemí či minimální vyhlídky na lepší budoucnost. Počet sebevražd v Česku klesal až do roku 2007, pak se ale trend otočil. Nezaměstnanost byla i v devadesátých letech, tehdy se ale ještě věřilo v lepší budoucnost. Dnes to lidé údajně berou tak, že bude jenom hůř. Rozdíl mezi největší a nejmenší sebevražedností v Evropě je…

Read More

Muž si raději podřezal žíly než aby vpustil exekutora do bytu.

Muž si raději podřezal žíly než aby vpustil exekutora do bytu.

Teplice – V šoku byl exekutor, který minulý týden nechal otevřít byt dlužníka v Teplicích. Uvnitř pokoje totiž v kaluži krve nalezl bezvládné tělo 58letého muže. Vyděšený exekutor byl přesvědčen, že se dívá na mrtvolu. Dotyčný nešťastník přitom stále ještě žil. Případ se stal ve čtvrtek 24. března před devátou ráno. Osmapadesátiletý Tepličan se pokusil spáchat sebevraždu. Exekutor, který ho našel, ihned zalarmoval policisty v Teplicích – Trnovanech. „Na tísňovou linku oznámil, že na základě nařízeného vyklizení bytu nechal zámečníkem otevřít vstupní dveře a uvnitř se nachází mrtvola v tratolišti…

Read More

Centrální evidence exekucí

Centrální evidence exekucí

    § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů Vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí Pojem „centrální evidence exekucí“ (dále jen „evidence“) představuje veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou ČR a veškeré údaje jsou evidovány na webové adrese www.ceecr.cz. Účelem vzniku evidence je okamžité zjištění údajů a informací o konkrétních exekučních řízeních, tedy jak o daných povinných osobách, tak i v řízení o příslušných exekutorech a exekučních soudech. Jedná se o účelnou informační…

Read More

Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

    oprávněný – věřitel, jehož vykonatelně přiznaná pohledávka nebyla dobrovolně uhrazena; pouze tato osoba může podat návrh na zahájení exekuce povinný – dlužník, který řádně a včas nesplnil povinnost uloženou ve vykonatelném soudním rozhodnutí či v jiném exekučním titulu nemovitost – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem; objekty způsobilé exekučního postihu movité věci – elektronika, nábytek, přenositelné vybavení bytu, automobil, motorka, kolo, … dražba – způsob zpeněžení věcí; prodej, kdy se v určený den nabízí určitá věc ke koupi neurčitému počtu zájemců a prodá se pak tomu, kdo nabídne nejvyšší částku;…

Read More

Exekutor, exekutorský úřad

Exekutor, exekutorský úřad

    Osobou soudního exekutora v žádném případě není jakýsi „vymahač“, který by na základě své svévůle (resp. zlovůle) mohl podnikat libovolné nezákonné kroky. Soudním exekutorem je dle exekučního řádu fyzická osoba, která splňuje požadované předpoklady a kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Mezi zákonné předpoklady náleží plná svéprávnost, získání vysokoškolského vzdělání v oboru právo, bezúhonnost, vykonání alespoň tříleté exekutorské praxe a složení exekutorské zkoušky. Exekutora jmenuje do jeho úřadu ministr spravedlnosti na návrh Exekutorské komory ČR (orgán samosprávy exekutorů). Při výkonu své činnosti musí být nezávislý a musí být vázán Ústavou ČR,…

Read More

Exekuční řízení

Exekuční řízení

    Exekuční (vykonávací) řízení je zahájeno na návrh. Účastníky řízení jsou oprávněný a povinný z exekučního titulu. V případech, kdy jsou exekučním příkazem postiženy věci, práva či jiné majetkové hodnoty patřící do společného jmění manželů, je účastníkem i manžel povinného. Pokud je prokázáno, že práva či povinnosti z exekučního titulu přešly na jiné osoby, než kterými jsou prvotní oprávněný a povinný, lze vést exekuci i proti těmto osobám. Exekuční titul Exekuční titul je výsledkem řízení nalézacího (např. řízení před soudem či správním orgánem). Exekučním titulem dle § 40 exekučního řádu je: vykonatelné…

Read More

Jak probíhá exekuce

Jak probíhá exekuce

  Exekuční řízení lze rozdělit do následujících fází: Exekuční návrh Exekuční řízení se zahajuje na návrh oprávněného (příp. na návrh toho, kdo prokáže, že na něj přešlo či bylo převedeno právo z exekučního titulu) a je zahájeno dnem, kdy tento návrh došel zvolenému exekutorovi. Od okamžiku zahájení začínají běžet veškeré lhůty. V případě, kdy podá oprávněný více návrhů v téže věci, vede exekuci ten exekutor, který je jako první zapsán v rejstříku zahájených exekucí (neveřejná databáze, kterou provozuje Ministerstvo spravedlnosti ČR a údaje z něj jsou poskytovány pouze soudům a Exekutorské komoře ČR). Oprávněný může…

Read More

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění

Exekuce pozastavením řidičského oprávnění

    Exekuční příkaz k tomuto relativně novému institutu může exekutor vydat pouze v případech, kdy je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě. Příkaz se doručuje orgánu, který vede registr řidičů, oprávněnému a povinnému. Tento příkaz nesmí být povinnému doručen dříve než orgánu vedoucímu registr řidičů. Dnem doručení povinnému do vlastních rukou se pozastavuje jeho řidičské oprávnění a po dobu trvání tohoto omezení nesmí povinný řídit motorová vozidla. Exekutor tento příkaz zruší a oznámí to orgánu, který vede registr řidičů, v případě, kdy povinný prokáže, že řidičské oprávnění…

Read More

Náklady exekuce

Náklady exekuce

    Náklady exekuce jsou složeny z odměny exekutora, náhrad hotových výdajů (paušálně určených či účelně vynaložených), náhrad za ztrátu času při exekuci, za doručení písemností, odměn a náhrad nákladů správce závodu, a je-li exekutor plátcem DPH, je nákladem i výše této daně. Pokud jde o cestovní výdaje a o náhrady za ztrátu času, jejich výše je stanovena prováděcím právním předpisem a veškeré přesahy této výše je povinen uhradit oprávněný. Náklady, které oprávněný účelně vynaložil k vymáhání svého nároku, je povinen uhradit povinný. Stejně tak hradí i veškeré náklady exekutorovi….

Read More

Bezplatné právní poradny

Bezplatné právní poradny

    Bezplatná poradna Praha nabízí své služby v prostorách SOS centra Diakonie ČCE-SKP, Varšavská 37, Praha 2, a to každý pátek od 10:00 do 14:00 hod. Bezplatná poradna Brno funguje v prostorách Diakonie Českobratrské církve evangelické na adrese: Hrnčířská 27, Brno, každé úterý od 14:00 do 17:00 hod. Bezplatná poradna Plzeň funguje v prostorách organizace Archa pro člověka v krizi, Prokopova 17, Plzeň, a to každou sudou středu od 14:30 do 16:30 hod. Do bezplatných právních poraden v Praze, Brně a Plzni je nutné se telefonicky objednat na číslech 515 917 586 a 296 804 190. Právní porady budou žadatelům poskytovány v pořadí, ve kterém se objednají. Bezplatné právní porady nejsou poskytovány písemně ani telefonicky. zdroj: www.ekcr.cz…

Read More

Vzory ke stažení

Vzory ke stažení

    Vzory jak se bránit exekuci ke stažení. Soubory jsou ve formátu .DOC. Podjatost exekutora Vzor námitky proti podjatosti exekutora ke stažení. 31.3.2014 |Typ: Binary |Velikost: 37 kB |Soubor: Podjatost exekutora Námitka proti příkazu k úhradě Vzor námitky proti příkazu k úhradě ke stažení. 31.3.2014 |Typ: Binary |Velikost: 38 kB |Soubor: Námitka proti příkazu k úhradě Odvolání exekutora Vzor pro odvolání exekutora ke stažení. 31.3.2014 |Typ: Binary |Velikost: 37 kB |Soubor: Odvolání Návrh na zastavení exekuce Zastavení exekuce – návrh na zastavení exekuce ke stažení. 31.3.2014 |Typ: Binary |Velikost:…

Read More

Jak se bránit účelovému snížení ceny nemovitosti při dražbě

Jak se bránit účelovému snížení ceny nemovitosti při dražbě

Jak se tedy mohu bránit proti neúměrnému, účelovému snížení ceny nemovitosti, když stejný soudní znalec, který oceňoval nemovitost pro prodej, nyní pro exekuci určil poloviční cenu. Předpokládám, že ocenění musí být stejné, případně velmi podobné, odpovídající stavu nemovitosti a porovnáním na trhu nemovitostí a ne účelové, uměle snížené pro exekuci. To řeší vlastní dražba, nejnižším podáním stanoveným ve výši dvou třetin výsledné ceny z oceněné nemovitosti. V tomto případě oprávněný i povinný vlastní polovinu nemovitosti. Může se podobně bránit i povinný? Děkuji, Ctirad ODPOVĚĎ: Můžete podat návrh, aby exekutor upustil…

Read More

Kde je zakopán pes.

Kde je zakopán pes.

Máme tisíce zákonů, vyhlášek, předpisů. Na jejich tvorbu si volbami vybíráme ty “nejlepší z nejlepších”, které královsky platíme ze svých daní. Očekáváme, že vytvoří v naší vlasti takové právní prostředí, které zamezí zlodějským tlupám, klientelisticky propojených s uzurpátory moci, beztrestné loupeživé nájezdy na obyvatelstvo jako za středověku.Opravdu nás náš “sociální” stát, se svými statisíci placených úředníků, policistů, soudců či politických vytyčovatelů různých cest a vizí, chrání, zabezpečuje a dodává pocitu jistoty? Musíme být zodpovědní. Nebrat úvěry, nebrat úvěry, nebrat úvěry. Nepůjčovat si na dovolené, hrnce, ledničky, televize. Nekupovat auto, nestavět dům,…

Read More

Kladivo na exekutory

Kladivo na exekutory

Kdy začne platit pravidlo, že „Bude těžké získat odznak exekutora, ale bude velmi lehké o něj jednou provždy přijít“? Je na čase exekutory opět uvázat na řetěz (lépe však je soustředit pod hlavičku státní instituce), ze kterého je vypustil tandem Benda – Pospíšil, tedy bývalý (doufejme že navěky) poslanec Marek Benda, honosící se titulem JUDr., který utrpěl na Právnické fakultě v Plzni za svá jistě poctivá studia, která završil proslavenou rigorózní prací s dvojitým řádkováním a „upravenou velikostí písma“ a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, samozřejmě za vydatné pomoci všech bývalých…

Read More

Desatero o exekucích

Desatero o exekucích

Kolem exekucí je mnoho mýtů, polopravd a lží, které se šíří mezi lidmi. Jak je to s exekucemi a jaké jsou změny v exekucích od 1.1.2013 se dozvíte na této stránce. Text připravila studentka 5. ročníku právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Eva Kratochvílová. Desatero o exekucích 2013 Od 1. 1. 2013 nastává celá řada změn – čtěte více v článku: ZMĚNY V PRÁVNÍ ÚPRAVĚ EXEKUCÍ ÚČINNÉ OD 1. 1. 2013, dostupný na tomto webu zde: Exekuce – změny 2013, novela exekučního řádu 2013 přehledně v kostce _ Dlužník v…

Read More

Exekuce za hranicemi

Exekuce za hranicemi

Udělejte si představu o našich exekutorech, o vládě a úřednících, kteří toto dopustili: V EVROPĚ existují tři modely vymáhání dluhů: německý, švýcarsko-britský a český. NĚMECKO Dluh např. 1020 Kč Soudní poplatek 576 Kč Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 744 Kč Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 372 Kč Odměna exekutora 595 Kč CELKEM 3307 Kč (v přepočtu) Německý model funguje třeba v Polsku POLSKO Dluh např. 1020 Kč Soudní poplatek 180 Kč Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 360 Kč Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 423 Kč Odměna exekutora…

Read More

Průvodce bojem proti neoprávněným exekucím.

Průvodce bojem proti neoprávněným exekucím.

Boj proti neoprávněným exekucím – každý z nás se může dostat do situace, kdy řeší naprosto neoprávněné exekuce, proti kterým se lze jen těžko bránit. Efektivní pomoc přitom prozatím není žádná. Tyto stránky by měly napomáhat všem lidem, kteří se dostali do tíživých existenčních životních situací, které si nezavinili sami a přesto musí čelit amorálním likvidačním exekucím.  Neoprávněné exekuce a celá exekuční legislativa je neřešitelný problém již mnoha set tisíců lidí českého národa, kdy naprostá bezmoc a zoufalství přivedlo jen v loňském roce 2014 cca 2 000 lidí k sebevraždě, což je…

Read More

Politická strana Patrioti žádá revizi exekucí

Politická strana Patrioti žádá revizi exekucí

  My Patrioti České republiky, jsme znepokojeni nežádoucími následky zákona o soukromých exekutorech. Každodenně sledujeme, jak soukromí exekutoři finančně ničí slušné rodiny. Běžně dochází k případům, kdy je pro stokorunové pohledávky zastaven majetek v hodnotě až několik tisíckrát vyšší (!), přičemž neexistuje účinná obrana. Pro člověka s průměrnými příjmy jsou extrémně vysoké poplatky a náklady soukromých exekutorů likvidační. Následné existenční problémy působí další exekuce a jeho rodina končí v doživotní dluhové pasti. Soukromí exekutoři zneužívají téměř neomezenou pravomoc. Často dochází i k porušování domovní svobody třetích osob. Zkušenosti z posledních let…

Read More

Haneška : Přísně utajená tragédie

Haneška : Přísně utajená tragédie

  Dnes 6.července 2015, 600 let od upálení Jana Husa, se kolem desáté dopoledne na Václavském náměstí v Praze hromadně upálilo přibližně 30 osob, mezi nimi také několik mladistvých. Policisté část Václavského náměstí zcela uzavřeli a na případ uvalili informační embargo. Hlavní zpravodajské agentury dostaly pokyn o tragédii mlčet, většinu redakcí v Praze hlídají narychlo povolaní vojáci. Přes, na naše poměry rozsáhlé, informační embargo, na veřejnost prosakují informace o průběhu tohoto hrůzného činu. Několik rodin s dětmi, se v horní části Václavského náměstí, zúčastnily neohlášené demonstrace proti exekutorům. Když je…

Read More

Haneška : Exekuce a sto tisíc důchodců

Haneška : Exekuce a sto tisíc důchodců

Počet důchodců, kteří žijí ve strachu, že jim zítra ráno u dveří zazvoní exekutor, stále prudce roste, jak v Čechách, tak především na Moravě. Za posledních patnáct let se počet seniorů zatížených exekucí zvedl skoro SEDMKRÁT(!!!). Podle odhadu odborníků, může být koncem letošního roku kriticky zadlužených téměř 100 tisíc lidí, ve věku nad 60 let. Minulý týden, tady u nás v ulici,navštívili exekutoři šedivou, bezbrannou, 83 let starou paní,u které byla hlášena její vnučka dlužnice , která u ní již léta nebydlí. Marně exekutorům vysvětlovala, že tam dívka nebydlí. Přesto,že viděli, že se tam…

Read More

POSLANECKÁ NOVELA ExŘ a OSŘ NAOPAK ROZŠÍŘILA MOŽNOSTI SOUKROMÝCH EXEKUTORŮ – PREZIDENT NOVELU JIŽ PODEPSAL

POSLANECKÁ NOVELA ExŘ a OSŘ NAOPAK ROZŠÍŘILA MOŽNOSTI SOUKROMÝCH EXEKUTORŮ – PREZIDENT NOVELU JIŽ PODEPSAL

  SKUPINA POSLANCŮ ČSSD LHALA VOLIČŮM – SOUKROMÝM EXEKUTORŮM SE NAOPAK ROZŠÍŘILY MOŽNOSTI Poslanci slibovanou novelou zákona nikterak neomezili řádění exekutorů. Naopak. Exekutor má přímo v novém zákoně zakotveno právo, které nemá žádný jiný exekutor nikde jinde na světě – exekutor smí vykonávat exekuci všemi způsoby naráz. Je to přesně opak toho, co sliboval předseda ústavně právního výboru JUDr. Tejc (ČSSD) před volbami. Exekutor smí současně zabavit hotovost, i mzdu, i nemovitý a movitý… Zdroj : POSLANECKÁ NOVELA ExŘ a OSŘ NAOPAK ROZŠÍŘILA MOŽNOSTI SOUKROMÝCH EXEKUTORŮ – PREZIDENT NOVELU JIŽ…

Read More

Haneška : Počet sebevražd v ČR roste, důvodem jsou zejména finanční problémy

Haneška : Počet sebevražd v ČR roste, důvodem jsou zejména finanční problémy

  SEBEVRAŽDY V ČESKÉ REPUBLICE Údaje ČSÚ o sebevraždách, stejně jako o všech dalších zemřelých, vycházejí z Listu o prohlídce zemřelého, který vyplňuje lékař provádějící prohlídku, resp. pitvu zemřelého Až do roku 2012 dostával ČSÚ informace o příčinách úmrtí prostřednictvím statistických hlášení o úmrtí, které vyplňoval matriční úřad na základě Listu o prohlídce mrtvého/zemřelého. Od roku 2013 hlášení o úmrtí tyto informace již neobsahuje a údaje o příčinách smrti ČSÚ předává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.. Sebevraždy podle způsobu provedení Nejvíce lidí volí pro svou dobrovolnou smrt oběšení: zastřelení…

Read More

Návrh na změnu Zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Návrh na změnu Zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti

  My, Patrioti České republiky, vznášíme návrh na změnu Zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). 1.Zákaz exekuce na domov. ( Už za první republiky bylo v Ústavní Listině z roku 1918, ve znění z roku 1920, že rodinný domek, majetek je nezcizitelné osobní jmění, jehož dědění se zaručuje! Také v Ústavě z května 1948 v §158 odst 2 bylo psáno, že rodinný domek je nezcizitelné osobní jmění, jehož dědění se zaručuje! /Ani rozsudkem nebylo možné jej odejmout!/). 2. Institut fikce doručení nahradit institutem soudního…

Read More

Damoklův meč exekucí (Haneška)

Damoklův meč exekucí (Haneška)

  Minulý týden si exekuce vyžádaly další oběť, anti-exekutorský aktivista Tomáš Strnad byl nalezen mrtvý v areálu Národní galerie kde pracoval. Na jeho počest se v neděli 20. září koná demonstrace ZASTAVME EXEKUTORSKÝ TEROR. Damoklův meč exekuce visí nad každým z nás, od mladých rodin až po důchodce a pokud nechcete tupě čekat kdy a za co Vám, nebo Vašim příbuzným, setne hlavu, nezbývá než chopit se meče a useknout ruku co mu nyní vládne. V České republice se za rok 2014 stalo více než 1600 dokonaných sebevražd. Těchto 1600 lidí, představuje, pro…

Read More

Exekuční příkaz – naděje versus realita (haneska)

Exekuční příkaz – naděje versus realita (haneska)

  Praktický návod co dělat můžete a co naopak dělat nemusíte v případě, že je na Vás uvalen EXEKUČNÍ PŘÍKAZ.. CO NEMÁ SMYSL DĚLAT? Nemá cenu předstírat, že na to nemáte. eXekutor má vaše majetkové poměry zjištěny, ví, kolik máte na účtě, ví, kde máte chatu atd. Nemá cenu psát srdceryvné odvolání, že máte dvě děti a že Vaše žena je bez práce.NIKOHO TO NEBUDE ZAJÍMAT. Ani eXekutora ani soud. Nemá cenu psát eXekutorovi nebo soudu nebo komukoli, odkazovat se na zdravý rozum a dokazovat jim, že platit 50 tisíc za…

Read More

Hraje to ministr Pelikán na obě strany?

Hraje to ministr Pelikán na obě strany?

  PRAHA – PŘEROV | Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) podal v polovině května k Nejvyššímu správnímu soudu kárnou žalobu na soudního exekutora Tomáše Vránu, šéfa Exekutorského úřadu Přerov. Žádá v ní rovnou o jeho odvolání z funkce. Takto informovala v červnu média. Dnes naše redakce získala přepis mailu, který měl být údajně zaslán exekutorem Vránou ministrovi Peklikánovi na údajně jeho mail do Advokátní kanceláře, kde kdysi měl pracovat. Obsah mailu je zajímavý: Odesílatel jmenuje jména komise, která má rozhodovat o Tomáši Vránovi a o jeho zbavení funkce, kdy…

Read More

Socialistické „zadarmo!“

Socialistické „zadarmo!“

  DAN NENOS 31|10|2015 Každou chvilku přijde nějaký socialistický ministr s nápadem, jak dát něco občanům zadarmo. Např. socialista Chládek chtěl rozdávat dětem tablety. Socialistka Valachová chce dětem zdarma rozdávat obědy a organizovat děti po nacistickém nebo bolševickém principu co nejdříve v předškolním věku, aby se děti tzv. socializovaly. Současně s tím přicházejí informace od výzkumníků, které říkají, že závislost dětí na digitální technice je zničující. Děti nemají elementární pohybové návyky, nepěstuje se v nich samostatnost, ale otroctví a závislost na idiotech, jako jsou snad všichni ministři školství za sociální…

Read More

Brutální statistika: 70% sebevražd tvoří lidé s eXekucemi

Brutální statistika: 70% sebevražd tvoří lidé s eXekucemi

  Sebevražda, je tragický způsob jak zemřít. V České republice za rok 2014 stalo kolem 1600 dokonaných sebevražd. Z důvodů, které lidi k takovému činu vedou, to, kromě různých psychických onemocnění, jsou především finanční a druhotně osobní problémy. Životy se, lidem vymknou z rukou a z sebevraždy poslední snaha upozornit na eXekutory páchané křivdy. Každý den, lidi, slyšíte, každý jeden den zemře pět z nás vlastní rukou! Extrémně stoupl počet mrtvých, loni, (jen) na drahách, zahynulo 301 lidí, což je tragický historický rekord! Počet usmrcených meziročně stoupl o 22%. Největší…

Read More

Finanční (ne)gramotnost a současný socialistický stát

Finanční (ne)gramotnost a současný socialistický stát

  PETR ZÁVLADSKÝ 30|11|2015 K penězům se dá přistupovat různě. Buď se socialistickou mentalitou: zaměstnavatel (úřad, vláda, Brusel) mi je dá, pokud možno hodně (mám právo) a nezajímá mě, kde se vezmou, anebo se znalostí funkce peněz (a není ani nutné dodávat: kapitalisticky). Znalost fungování peněz je jednou ze základních dovedností pro to, abychom bez větších úrazů přežili v moderním, komplikovaném světě. Za komunistů byla situace velmi jednoduchá, protože po absolutní demontáži kapitalismu a jeho nahrazení direktivní, centrálně plánovanou ekonomikou a reálným socialismem ztratily peníze praktický smysl a účel. Staly se jen prostým prostředkem…

Read More

O eXekucích v jiných zemích

O eXekucích v jiných zemích

  Naše kolaborantské vlády nám lžou, že v tom, jak u nás probíhají eXekuce kopírujeme jiné státy. V civilizovaných státech, oproti koloniím jako ČR, jsou lidská práva dodržovaná.Porušení se trestá. Politici, kteří je poruší, končí. Jak je to s exekucemi v cizině?   Německo V Německu probíhají exekuce např. jen srážkami ze mzdy, Exekuce majetku je nařízena zcela vyjimečně a to ještě musí být prokázáno, že majetek skutečně patří dlužníkovi a ne jako u nás, že exekutor může v podstatě vstoupit do jakýchkoli prostor, kde se domnívá, že tam je majetek…

Read More

Exekuce zabíjí.

Exekuce zabíjí.

  eXekuce, které představují výnosný byznys pro hrstku vyvolených, NÁS VŠECHNY prokazatelně EXISTENČNĚ OHROŽUJÍ a kohokoli z nás mohou finančně zruinovat. eXekutoři a na ně napojená mafie NENASYTNĚ VYSÁVAJÍ lidi ve finanční tísni, často právě ty úplně nejchudší. Je jim dovoleno zabavovat majetek jiných lidí než dlužníka a bezostyšně maximalizovat svůj ohavný zisk. Česká republika je jediným státem na světě, kde eXekuce na majetek občanů na základě rozsudku státního soudu může vykonávat soukromý subjekt (eXekutor) za účelem zisku, který převyšuje až 30x výši samotného dluhu! Česká republika je také jediným…

Read More

Odpověď SUVERENITA – Strana zdravého rozumu

Odpověď SUVERENITA – Strana zdravého rozumu

Dobrý den, k problematice, o které píšete jsem se jako předseda Suverenity – Strany zdravého rozumu vyjadřoval ve svém blogu: www.hannig.blog.idnes.cz Najdete to v historii. Na naší kandidátní listině v Praze máme i tvrdého bojovníka proti této nelidské praxi MUDr. Miloslava Kramného, který za nás kandidoval i do Senátu. Jsme tvrdě proti těmto nemorálním a nehumánním praktikám, exekutorů a jsme pro zrušení soukromých exekutorů. Zdraví  předseda Suverenity – Strany zdravého rozumu Source: neopravnene-exekuce-obrana.webnode.cz exekuce

Read More

Odpověď STRANA ZELENÝCH

Odpověď STRANA ZELENÝCH

Vážená paní. děkujeme Vám za Váš e-mail. Strana zelených prosazuje větší státní dohled nad exekutory, je třeba stanovit stropy pro spravedlivé a přiměřené penále za dluhy a zahájit diskusi o deprivatizaci exekucí a mnohem více podporovat mediační řešení sporů. SZ bude prosazovat efektivní nástroje oddlužení a pomoci prevence zadlužování. S přátelským pozdravem, Hlavní kancelář SZ

Read More

Odpověď ÚSVIT přímé demokracie

Odpověď ÚSVIT přímé demokracie

Dobrý den,   pan senátor Okamura se tématem exekucí zabývá dlouhodobě. V minulosti například opakovaně navštěvoval ministra Pospíšila s konkrétními návrhy řešení. Pan ministr mu bohužel odmítal naslouchat. Jeho názor a návrhy si můžete přečíst zde:   http://okamura.blog.idnes.cz/c/301142/Stat-musi-pomoct-obetem-podvodu-lichvy-a-exekuci.html   http://www.podnikatel.cz/clanky/tomio-okamura-zastrel-sveho-exekutora/   Program Hnutí Úsvit explicitně uvádí, že exekuce musí uspokojit věřitele, ale zároveň nesmí zničit dlužníka. V žádném případě se na ní nesmí obohacovat exekutor nebo právník. Musíme předcházet tomu, aby se lidé nedostali až na samé dno, nepřišli o bydlení, o práci, o rodiny. S pozdravem a přáním hezkého dne…

Read More

Odpověď ANO 2011

Odpověď ANO 2011

Dobrý den, určitě Vás podpoříme, chceme větší dohled státu nad výkonem exekutorů, za neoprávněné exekuce budou padat tresty, podpořte nás a držte nám palce, AB     Odpověď ANO 2011 – č. 2 13.10.2013 22:08Dobrý den,   Děkuji Vám za Váš e-mail. Naše hnutí se exekucemi zabývá ve svém programu  – je to jeden z našich hlavních bodů. Píší nám stovky lidí, kteří se stali obětí exekuční zvůle. Konkrétně: Posílíme dozor soudu nad činností exekutorů, zavedeme důsledný postih exekutorů za jejich excesy a nezákonné postupy a budeme regulovat jejich odměňování s cílem odstranit nepřiměřenost…

Read More

VZOR NÁVRHU NA ZASTAVENÍ EXEKUCE PRO NEMAJETNOST

VZOR NÁVRHU NA ZASTAVENÍ EXEKUCE PRO NEMAJETNOST

Exekutorský úřad ………………… Soudní exekutor ………………. adresa Oprávněný:    jméno, r. č. ……… bytem ………………. Povinný:    název, IČ, sídlo ke sp. zn. 002 EX 0000/00 Věc: Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost podle ust. § 55 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) Přílohy: 1)  … Source: enb exekuceExe

Read More

Jak podat podnět k výkonu státního dohledu nad exekutorem na Ministerstvo spravedlnosti

Jak podat podnět k výkonu státního dohledu nad exekutorem na Ministerstvo spravedlnosti

Státní dohled ministerstva nad činností soudních exekutorů 1.1  Kompetence ministerstva 1.2  Jak podat podnět k výkonu státního dohledu 1.3  Lhůty pro vyřízení podnětů k výkonu státního dohledu 1.4  Kompetence ministerstva ve vztahu k Exekutorské komoře ČR 1.1 Kompetence ministerstva Dle ust. § 7 odst. 1… Source: enb Exe

Read More

VRÁNA SE ZAREGISTROVAL JAKO EXEKUTOR PŘED SCHVÁLENÍM ZÁKONA V ROCE 2000!

VRÁNA SE ZAREGISTROVAL JAKO EXEKUTOR PŘED SCHVÁLENÍM ZÁKONA V ROCE 2000!

JUDr. Tomáš Vrána IČ: 662 46 750 ČAK: 08905 (advokátní činnost pozastavena) Číslo. soudního exekutora: 103 Datum vzniku 23.5.2000 Plátce DPH od 01.07.2000 Sídlo firmy: Přerov I-Město, Komenského 1294/38 (majitel nemovitosti Novák Jiří JUDr., náměstí T. G. Masaryka 15/24, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou)   Zajímavé je, že Předpis 120/2001 Sb. známý jako „Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů“ nabyl účinnosti až od 1. 5. 2001   Exekutor Vrána však zahájil činnost – čili zaregistroval se jako exekutor již…

Read More

EXEKUČNÍ ŘÁD A OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD PORUŠUJÍ SVÝMI USTANOVENÍMI ÚSTAVU ČESKÉ REPUBLIKY

EXEKUČNÍ ŘÁD A OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD PORUŠUJÍ SVÝMI USTANOVENÍMI ÚSTAVU ČESKÉ REPUBLIKY

EXEKUČNÍ ŘÁD A OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD PORUŠUJÍ SVÝMI USTANOVENÍMI ÚSTAVU ČESKÉ REPUBLIKY 1) ROZPOR V PŘÍSAZE EXEKUTORA A ÚSTAVY ČESKÉ REPUBLIKY EXEKUČNÍ ŘÁD HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ § 2 (1) Exekutor vykonává exekuční činnost nezávisle. Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky, zákony, jinými právními předpisy a rozhodnutími soudu vydanými v řízení o výkonu rozhodnutí a exekučním řízení. Opakuji ze zákona : „Při výkonu exekuční činnosti je vázaný jen Ústavou České republiky“ A cituji Ústavu – Listinu základních práv a svobod: LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Článek…

Read More

ČESKO ČELÍ 1080 ŽALOBÁM U SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

ČESKO ČELÍ 1080 ŽALOBÁM U SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

11.11.2015 11:27 Česká republika v současné době čelí 1080 žalobám u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Evropský soud pro lidská práva (ESLP) představuje pravděpodobně nejsilnější lidskoprávní režim na světě. Soud disponuje bezpodmínečnou jurisdikcí nad všemi členy Rady Evropy, organizace, která sdružuje 47 států – celou Evropu mimo Běloruska. Neplést s Evropskou unií, na ní je Rada Evropy zcela nezávislá! Soud se skládá ze 47 soudců, jeden za každý členský stát. Roční rozpočet instituce pak dosahuje 67 milionů euro. Do Štrasburku se může odvolat každý, kdo se domnívá, že některý ze smluvních států…

Read More

Kontakty na výbory PSP ČR

Kontakty na výbory PSP ČR

ÚSTAVNĚ PRÁVNÍ VÝBOR JUDr: Jeroným Tejc – předseda výboru E-mail: tejcj@psp.cz E-mail: upv@psp.cz JUDr. Eva Ledererová – tajemnice výboru E-mail: edererovae@psp.cz Tel.: +420 257 17 3201, 3204, 3206 Pavlína Odehnalová – sekretariát výboru E-mail: odehnalova@psp.cz Tel.: +420 257 17 3201, 3204, 3206 VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ POLITIKU Jaroslav Zavadil – předseda výboru Tel.: 234 462 361 E-mail: zavadilj@psp.cz Ing. Antonín Papoušek… Source: enb

Read More

Výpočet nezabavitelných částek v roce 2016

Výpočet nezabavitelných částek v roce 2016

V exekučních srážkách se využívá pojem nezabavitelná částka. Jedná se o částku, která nesmí být zaměstnanci v rámci exekučních srážek sražena, naopak mu musí být vždy vyplacena. Má sloužit k zajištění jeho základních životních potřeb. Upravuje ji občanský soudní řád, ale i speciální nařízení vlády o nezabavitelných částkách. Součástí nezabavitelné části je částka připadající na osobu povinného (zaměstnance s exekučními srážkami) a částky na každou osobu, které je povinný povinen poskytovat výživné. Počínaje lednem, tj. u mezd zpracovávaných za leden vyplácených zaměstnancům v únoru, se výše nezabavitelné částky mění. Pro rok 2016 činí nezabavitelná částka dlužníka 6178,67 Kč. Na každou osobu, které je…

Read More

Čtyři a více exekucí již má 380 tisíc lidí!

Čtyři a více exekucí již má 380 tisíc lidí!

Před dvěma lety, konkrétně v říjnu 2013, byl počet občanů, vůči kterým byla vedena jen jedna exekuce, 400 tisíc, dnes je takových 177 tisíc. Strmě stoupá počet osob s „multiexekucemi“ – čtyři a více exekucí má již 377 tisíc dlužníků. Od roku 2013 počet takových osob narostl o 25 %. Ještě markantnější je pak nárůst u osob s deseti a více exekucemi – takových osob je evidováno již 120 tisíc, což je dvakrát více (+ 102 %) než před dvěma lety. Situace je natolik vážná, že aktuálně je až 50…

Read More